Home / Upravljačka struktura / Maja Stošić

Maja Stošić

Maja Stosic je lekar spacijalista epidemiologije. Stekla je zvanje mastera iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta i doktora medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja.

Nalazi se na poziciji nacionalnog koordinatora za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i kontakt osobe Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog Centra za kontrolu bolesti za nadzor nad tuberkulozom. Član je Republičke stručne komisije za tuberkulozu Ministarstva zdravlja  i Komisije Vlade Republike Srbije za HIV/AIDS i tuberkulozu. Njeno iskustvo vezano je za upravljanje zdravstvenim programima kroz koordinaciju programa prevencije i kontrole tuberkuloze, implementaciju nacionalnog projekta kontrole tuberkuloze finansiranog iz sredstava donacije Globalnog fonda za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije u okviru Ministarstva zdravlja, realizaciju brojnih projekata EU iz oblasti prevencije i kontrole zaraznih bolesti, primene međunarodnog zdravstvenog pravilnika, HIV/AIDS-a i tuberkuloze, javnog zdravlja i blagostanja, prevenciju i kontrolu COVID-19 sa posebnim akcentom na COVID vakcinaciju i studije imunogenosti i efektivnosti vakcina protiv COVID-19. Učestvovala u razvoju mnogih dokumenata zdravstvene politike,strateških planova, razvoju predloga projekata, planova praćenja i evaluacije i istraživanjima u oblasti javnog zdravlja. Učestvovala je i bila predavač na različitim domaćim i međunarodnim edukacijama i konferencijama. Na Univerzitetu Singudunum izabrana je u zvanje docenta za predmet Javno zdravlje.

Posvećena je efektivnosti, razmeni znanja, timskom radu, inovacijama i napretku u oblasti edukacije, javno-zdravstvenih istraživanja i unapređenju prakse.

Spisak radova u časopisima sa recenzijom dostupan je na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=maja+stosic

Član je osnivačkog odbora i predsednik Udruženja „Misija zdravlje“.