Home / Šta je javno zdravlje / Javno zdravlje

Javno zdravlje

Javno zdravlje je značajna oblast medicine koja se bavi obezbeđivanjem zdravstvene dobrobiti za građane, delujući multidisciplinarno na nivou celokupne populacije.

Svetska zdravstvena organizacije (SZO) je dala široko prihvaćenu definiciju javnog zdravlja koja važi već trideset godina, po kojoj je javno zdravlje “veština i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog veka i promovisanju zdravlja putem organizovanih napora društva” (Acheson, 1988).

Najprihvatljivija i najbliža definicija je da je javno zdravlje ono što mi kao društvo zajedno činimo da bismo obezbedili uslove da ljudi budu zdravi (Američki institut za medicinu). U te uslove spada širok spektar obrazovnih, ekonomskih i socijalnih faktora, kao i faktora iz životne sredine, koji su neophodni za dobro zdravlje.

Oblasti delovanja javnog zdravlja su:

  • fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva;
  • promocija zdravlja i prevencija bolesti;
  • životna sredina i zdravlje stanovništva;
  • radna okolina i zdravlje stanovništva;
  • organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema;
  • postupanje u kriznim i vanrednim situacijama.

U tom cilju definisano je deset osnovnih funkcija javnog zdravlja (Centar za prevenciju i kontrolu bolesti – CDC, Atlanta. SAD):

   1. praćenje zdravstvenog stanja u cilju prepoznavanja i rešavanja zdravstvenih problema u zajednici;
   2. otkrivanje i istraživanje zdravstvenih problema i zdravstvenih rizika u zajednici;
   3. informisanje, edukacija i osposobljavanje pojedinaca da rešavaju zdravstvene probleme;
   4. podsticanje partnerstva u zajednici i aktivnosti na prepoznavanju i rešavanju zdravstvenih problema;
   5. razvijanje politike i planova koji podržavaju napore za zdravlje pojedinaca i zajednice;
   6. sprovođenje zakona i propisa koji štite zdravlje i obezbeđuju bezbednost;
   7. povezivanje pojedinaca kako bi mogli da koriste potrebne zdravstvene usluge i obezbeđivanje dostupnosti pružanja zdravstvene zaštite;
   8. obezbeđivanje stručnih kadrova u zdravstvu;
   9. procena efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga i
   10. sprovođenje istraživanja u cilju sticanja novih saznanja i inovativnih rešenja različitih zdravstvenih problema.

U našoj zemlji nosioci aktivnosti u javnom zdravlju su instituti i zavodi za javno zdravlje koji planiraju, sprovode, prate i vrednuju aktivnosti u oblasti javnog zdravlja, koordiniraju, usklađuju i stručno povezuju rad ostalih učesnika u sistemu javnog zdravlja.

Učesnici u realizaciji aktivnosti su državni organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, zdravstvena služba, organizacije zdravstvenog osiguranja, sistem socijalne zaštite, saveti za zdravlje pri jedinicama lokalne samouprave, vaspitno-obrazovne i druge ustanove, sredstva javnog informisanja, privredna društva, javna preduzeća, preduzetnici, humanitarne, verske, sportske i druge organizacije i udruženja, porodica i građani.

 

Shema: Sistem javnog zdravlja

 

 

Literatura: