Home / Upravljačka struktura / Dragana Jovićević

Dragana Jovićević

Dragana Jovićević je završila Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu. Stalno je zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao lekar specijalista epidemiologije i Šef Odseka epidemiologije i prevencije, gde obavlja poslove iz domena kontrole bolničkih infekcija i domena epidemiologije i prevencije malignih bolesti. Nalazi se i na poziciji menadžera za upravljanje medicinskim otpadom i odgovorna je za upravljanje medicinskim otpadom u ustanovi. Član je Radne grupe za podršku pacijentima čiji je osnovni cilj unapređenje uloge onkoloških pacijenata, poboljšanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i članova njihovih porodica.

Edukaciju iz oblasti kontrole i prevencije malignih bolesti imala je 2010 u Nacionalnom Institutu za rak Sjedinjenih Američkih država (Vašingtonu), 2017 u Nacionalnom Institutu za onkologiju Poljske  (Varšavi).

Učestvovala je i bila predavač na različitim domaćim i međunarodnim skupovima i konferencijama.

Član je Osnivačkog odbora i predsednik Nadzornog odbora Udruženja „Misija zdravlje“.