Home / O nama / Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Udruženje „Misija zdravlje“ deluje u skladu sa svojim Statutom.

Skupština Udruženja je organ Udruženja sa najvećim ovlašćenjima, koga čine svi njegovi članovi.

Upravni odbor je upravljačko telo, izabrano od strane Skupštine i direktno odgovorno Skupštini za rukovođenje radom Udruženja u skladu sa njegovim ciljevima. Predsednik Upravnog odbora je istovremeno i predsednik Udruženja.

Nadzorni odbor je organ Udruženja, izabran od strane Skupštine, koji ima ulogu da vrši nezavisni nadzor nad radom Upravnog odbora.

Upravni odbor

Maja Stosic
Maja Stošić, predsednik
Srmena Krstev, potpredsednik
Ana Jovićević, član

Nadzorni odbor

Dragana Jovićević, predsednik 
            Ika Pešić, član
Snežana Ukropina, član