O nama

Ko smo mi

Osnivački odbor Udruženja „Misija zdravlje“ čini šest stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja i preventivne medicine sa bogatim naučno-istraživačkim, akademskim, projektnim i menadžerskim iskustvom u zemlji i inostranstvu. Ovakva osnivačka struktura obezbeđuje stručnu reprezentativnost u svim oblastima javnog zdravlja. Pored toga, osnivači imaju dugogodišnje iskustvo u zajedničkom uspešnom radu na različitim ...

Detaljnije...

Misija, vizija, vrednosti i principi

MISIJA Sam naziv govori da je misija našeg Udruženja ZDRAVLJE. Da bi se zdravlje populacije unapredilo, neophodno je delovati i na nivou pojedinca i na nivou sistema. Zato je naša misija dvojaka: Osnaživanje pojedinaca za brigu o zdravlju i Partnerstvo i podrška sistemu zdravstvene zaštite Osnaživanje pojedinaca za brigu o ...

Detaljnije...

Vrednosti i principi

Naš rad se zasniva na nekoliko osnovnih vrednosti: Zdravlje je najveće bogatstvo Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo i kao takvo je Ustavom garantovano Zdravlje je briga svih nas Poznavanje  odrednica zdravlja je uslov za njegovo unapređenje Principi kojima se rukovodimo su: stručnost delotvornost transparentnost odgovornost

Detaljnije...

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“ Udruženje „Misija zdravlje“ deluje u skladu sa svojim Statutom. Skupština Udruženja je organ Udruženja sa najvećim ovlašćenjima, koga čine svi njegovi članovi. Upravni odbor je upravljačko telo, izabrano od strane Skupštine i direktno odgovorno Skupštini za rukovođenje radom Udruženja u skladu sa njegovim ciljevima. Predsednik ...

Detaljnije...

Finansiranje

Udruženje „Misija zdravlje“ je nezavisna strukovna, nevladina i neprofitna organizacija koja deluje u oblasti javnog zdravlja. Kao takva, funkcioniše sa minimumom administrativnih troškova, zahvaljujući entuzijazmu i dobrovoljnom angažovanju osnivača i članova Udruženja. Sredstva za realizaciju tekućih aktivnosti i projekata, stiču se po osnovu članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, subvencija, kotizacija ...

Detaljnije...

Zarazne bolesti i vakcinacija

Zarazne bolesti (infektivne bolesti) su uzrokovane patogenim mikroorganizmima, kao što su bakterije, virusi, paraziti ili gljivice koje se šire drektno ili indirektno sa jedne osobe na drugu (SZO). Uzročnik zarazne bolesti je mikroorganizam koji izaziva bolest, njegov toksični produkt ili prion. Izvor infekcije je osoba, životinja, stvar ili supstanca sa ...

Detaljnije...