Home / Upravljačka struktura / Ana Jovićević

Ana Jovićević

Ana Jovićević je lekar specijalista epidemiologije, magistar i doktor nauka iz oblasti onkologije, zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao rukovodilac službe koja se bavi epidemiologijom i prevencijom malignih bolesti, prevencijom bolničkih infekcija i podrškom onkološkim pacijentima.

Usavršavanje iz oblasti epidemiologije i prevencije raka imala je u Nacionalnom institutu za rak Sjedinjenih američkih država i  Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka Svetske zdravstvene organizacije u Lionu.  Edukaciju iz oblasti organizacije skrining programa za maligne bolesti imala je u skrining centrima u Francuskoj u sklopu projekta saradnje sa francuskom vladom u oblasti onkologije.

Kao član republičkih stručnih komisija Ministarstva zdravlja Republike Srbije učestvovala je u izradi nacionalnog vodiča za prevenciju malignih bolesti i nacionalnih programa za kontrolu malignih bolesti, hroničnih nezaraznih bolesti, ranog otkrivanja raka dojke i ranog otkrivanja raka grlića materice. Kao član Republičke stručne komisije za kontrolu duvana od 2003. godine, učestvovala je u izradi strateških dokumenata i zakona, kampanjama, istraživanjima i edukaciji iz ove oblasti.

Aktivna je u javno-zdravstvenim udruženjima. Sekretar je Društva Srbije za borbu protiv raka.

Član je Osnivačkog odbora i Upravnog odbora Udruženja Misija zdravlje.