Home / Upravljačka struktura

Upravljačka struktura

Dragana Jovićević

Dragana Jovićević je završila Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu. Stalno je zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao lekar specijalista epidemiologije i Šef Odseka epidemiologije i prevencije, gde obavlja poslove iz domena kontrole bolničkih infekcija i domena epidemiologije i prevencije malignih bolesti. Nalazi se i na poziciji ...

Detaljnije...

Ika Pešić

Diplomirala je na Defektološkom fakultetu, odsek specijalne pedagogije Univerziteta u Beogradu. Odbranila je magistarski rad iz socijalne medicine na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju iz oblasti socijalne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu . Od 1979. godine do danas, radi u Klinici za plućne bolesti ...

Detaljnije...

Ana Jovićević

Ana Jovićević je lekar specijalista epidemiologije, magistar i doktor nauka iz oblasti onkologije, zaposlena u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao rukovodilac službe koja se bavi epidemiologijom i prevencijom malignih bolesti, prevencijom bolničkih infekcija i podrškom onkološkim pacijentima. Usavršavanje iz oblasti epidemiologije i prevencije raka imala je u Nacionalnom ...

Detaljnije...

Srmena Krstev

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je odbranila magistarski rad iz epidemiologije i doktorat iz medicine rada. Radila je kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“. Bila je angažovana u pripremi, sprovođenju i vođenju profesionalnih epidemioloških studija u različitim radnim ...

Detaljnije...

Maja Stošić

Maja Stosic je lekar spacijalista epidemiologije. Stekla je zvanje mastera iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta i doktora medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja. Nalazi se na poziciji nacionalnog koordinatora za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i kontakt osobe Svetske zdravstvene organizacije ...

Detaljnije...