Home / Upravljačka struktura / Srmena Krstev

Srmena Krstev

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je odbranila magistarski rad iz epidemiologije i doktorat iz medicine rada. Radila je kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“. Bila je angažovana u pripremi, sprovođenju i vođenju profesionalnih epidemioloških studija u različitim radnim sredinama, kao što je procena profesionalnih rizika zdravstvenih radnika, procena spoljašnje i biološke ekspozicije na radnom mestu, obolevanje i smrtnost kod radnika u različitom radnom okruženju, profesionalni rak i drugo.

U kontroli duvana angažuje se od 2003. godine, a od 2008. godine je predsednik Komisije za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja. Aktivno je učestvovala u izradi i usvajanju zakonske regulative u kontroli duvana, a bila je glavni istraživač u studijama prevalencije upotrebe duvana kod mladih, nastavnika u školama, studenata fakulteta zdravstvene struke, trudnica i zaposlenih u zdravstvenim institucijama u Srbiji. Vodila je projekat kontrole duvana u okviru regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi. Od 2010. godine je koordinator saradnje Ministarstva zdravlja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i Sekretarijatom Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO. Učestvovala je i bila predavač na različitim seminarama i radionicama, regionalnim sastancima, domaćim i međunarodnim konferencijama u oblasti medicine rada, profesionalne epidemiologije, profesionalnog raka i kontrole duvana.

Spisak radova u časopisima sa recenzijom može se naći na veb sajtu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krstev+S

Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima 2017, Svetska zdravstvena organizacija dodelila joj je priznanje za izuzetan doprinos u kontroli duvana.

Osnivač je i potpredsednik Upravnog odbora Udruženja “Misija zdravlje”.