Home / Partneri / Koalicije / „Misija zdravlje“ član „Partnerstva bez duvanskog dima“

„Misija zdravlje“ član „Partnerstva bez duvanskog dima“

Udruženje „Misija zdravlje“ je 1. juna 2017. godine postalo član evropske koalicije pod nazivom „Smoke Free Partnership“ ili u prevodu „Partnerstvo bez duvanskog dima“.

Pomenuta koalicija je mreža neprofitnih organizacija, nezavisna u odnosu na komercijalne, poslovne i interese industrije. Koaliciju čine nezavisne organizacije koje se zajednički zalažu za ostvarenje jedinstvenih ciljeva u oblasti kontrole duvana na nacionalnom i na nivou Evropske Unije.

Misija „Partnerstva bez duvanskog dima“ je delotvorno sprovođenje Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO. U tom smislu, Partnerstvo, u saradnji sa drugim zdravstvenim organizacijama i mrežama koje rade u oblasti kontrole duvana u EU, sarađuje sa donosiocima odluka kako bi osiguralo da kontrola duvana dobije odgovarajuću političku pažnju u EU, promoviše informacije o kontroli duvana, nacionalna i EU istraživanja u ovoj oblasti. Zalaže se za globalnu primenu Konvencije i za finansijsku pomoć EU zemljama sa srednjim i niskim prihodima za programe kontrole duvana i borbu protiv siromaštva.

Misija Koalicije je da promoviše i koordiniše aktivnosti na zagovaranju sprovođenja Konvencije u EU i na nacionalnom nivou, kroz pružanje podrške koalicionim partnerima, jačanje partnerstva i razmenu znanja i iskustava u vezi sa primenom Konvencije.

Srbija je, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, pozvana da se pridruži ovoj javno-zdravstvenoj koaliciji. Udruženje „Misija zdravlje“  i  „Društvo Srbije za borbu protiv raka“, prepoznali su zajednički interes sa ciljevima Koalicije i pridružili su se ovoj aktivnoj mreži koju čini preko 40 organizacija, kako nacionalnih, iz više od 20 zemalja Evrope, tako i međunarodnih udruženja iz oblasti kontrole duvana.