Home / Partneri

Partneri

Alijansa za Okvirnu konvenciju

Udruženje „Misija zdravlje“ postalo je jula 2019. godine član Alijanse za Okvirnu konvenciju (kontrole duvana). Osnovni zadatak Alijanse za Okvirnu konvenciju jeste da jača primenu Okvirne konvencije SZO o kontroli duvana u svetu i njenu integraciju u širi kontekst međunarodnog zdravlja i razvoja. Zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva teži ...

Detaljnije...

„Misija zdravlje“ član „Partnerstva bez duvanskog dima“

Udruženje „Misija zdravlje“ je 1. juna 2017. godine postalo član evropske koalicije pod nazivom „Smoke Free Partnership“ ili u prevodu „Partnerstvo bez duvanskog dima“. Pomenuta koalicija je mreža neprofitnih organizacija, nezavisna u odnosu na komercijalne, poslovne i interese industrije. Koaliciju čine nezavisne organizacije koje se zajednički zalažu za ostvarenje jedinstvenih ...

Detaljnije...