Home / Vesti / Učešće Misije zdravlje u godišnjem sastanku Koalicije SFP

Učešće Misije zdravlje u godišnjem sastanku Koalicije SFP

Budući da je 1. juna 2017. godine Udruženje Misija zdravlje postalo član koalicije „Smoke Free Partnership-SFP“ (u prevodu „Partnerstvo bez duvanskog dima“), predsednica Udruženja, Nataša Lazarević, učestvovala je 27. i 28. juna 2017. godine na Godišnjem sastanku koalicije.

Prvi dan godišnjeg sastanka se odvijao u zgradi Evropskog parlamenta, gde je organizovana Konferencija na visokom nivou na temu ilegalne trgovine duvanskim proizvodima. Razmatrao se sistem za praćenje i sledljivost duvanskih proizvoda koji je ustanovljen članovima 15. i 16. Direktive o duvanskim proizvodima EU i Protokolom o eliminaciji ilegalne trgovine duvanskim proizvodima SZO. O temi su govorili predstavnici Evropskog parlamenta, tima za zdravstvo Evropske komisije – DG SANTE, šef sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO, direktor međunarodnog udruženja Framework Convention Aliance (FCA), kao i vodeći stručnjaci iz oblasti zdravstvene ekonomike i javnog zdravlja.

Drugog dana sastanak se odvijao u prostorijama domaćina, organizacije SFP. Bio je posvećen jačanju kapaciteta članova koalicije u vezi sa praćenjem i sledljivošću duvanskih proizvoda, ali i planiranju sledećih aktivnosti i jačanju kapaciteta u vezi sa primenom ostalih članova Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO.

Učešće u Godišnjem sastanku koalicije SFP otvorilo je prostor za nova saznanja iz oblasti kontrole duvana i uspostavljanje međunarodnih partnerstava.

Više detalja o Godišnjem sastanku koalicije može se naći na veb sajtu SFPa.