Home / TOP teme / Kontrola tuberkuloze / Higijena kašljanja i kijanja

Higijena kašljanja i kijanja

Šta uzrokuje kašalj i kijanje?

Šta uzrokuje kašalj i kijanje?

Kašalj i kijanje najčešće su posledica postojanja infekcije disajnih puteva (respiratorne infekcije). Drugi uzroci, kao što su alergije, psihosomatski uzroci i sl. su ređi i tu nema infektivnih uzročnika (bakterije ili virusa) koji se prilikom kašljanja ili kijanja prenose.

Šta je higijena kašljanja i kijanja?

Šta je higijena kašljanja i kijanja?

To su postupci i ponašanja kojima smanjujemo mogućnost da se infekcija disajnih puteva koju imamo prenese na osobe u našoj okolini.

Koji su osnovni postupci u higijeni kašljanja i kijanja?

Koji su osnovni postupci u higijeni kašljanja i kijanja?

  • pokrivanje usta i nosa
  • pranje ruku

Zašto pokrivanje usta i nosa?

Zašto pokrivanje usta i nosa?

Osoba koja kašlje ili kija, sa vazduhom iz svojih pluća izbacuje i mnoštvo sitnih kapljica u formi aerosola, u kojima se nalaze infektivni uzročnici (bakterije ili virusi). One različito dugo mogu da opstanu u spoljašnjoj sredini, u vazduhu ili na predmetima i tako predstavljaju opasnost za druge osobe. Pokrivanjem usta i nosa, najveći deo aerosola se zadržava na prepreci i tako se značajno smanjuje šansa za prenošenje zaraze.

Zašto pranje ruku?

Zašto pranje ruku?

U svemu što radimo, najviše se pomažemo rukama. Oboleli koji kašlje ili kija, posebno ako usta i nos pokriva šakama, a ne pere često ruke, ostavlja uzročnike bolesti na svemu što dotakne, na dlanovima osoba sa kojima se rukuje, kvakama i drugim predmetima. Zdrava osoba koja ne pere često ruke ima mnogo veće šanse da takvu infekciju „pokupi“, jer se redovnim pranjem ruku vodom i sapunom ovi uzročnici eliminišu.

Da li je svejedno čime pokrivam usta i nos?

Da li je svejedno čime pokrivam usta i nos?

Ne, nije svejedno. Papirne maramice su mnogo bezbednije i praktičnije od perljivih tkanina. Tkanina u koju se kašlje, kija ili kojom se prikuplja sekret iz nosa ili usta i sama predstavlja izvor zaraze. Za razliku od toga, papirne maramice služe za jednokratnu upotrebu. Pravilnim odlaganjem, u kantu za smeće, odmah nakon korišćenja, smanjujemo mogućnost širenja infekcije.

Ukoliko nemate nikakvu maramicu, onda usta i nos možete pokriti rukom, ali ne dlanom, već nadlakticom. Tako će vam dlanovi, koje koristite za sve aktivnosti, ostati „čisti“.

Da li protiv širenja respiratorne infekcije pomaže maska?

Da li protiv širenja respiratorne infekcije pomaže maska?

Da, ali samo ako se koristi odgovarajući tip maske i na odgovarajući način. Generalno, postoje „obične“ – hirurške maske i maske sa posebnim, takozvanim HEPA filterima. Razlika je u propusnoj moći maske. Hirurška maska je, logično, poroznija, a maska sa HEPA filterima sprečava prolaz najsitnijih čestica, kakve su bakterije, virusi, poleni itd.

U kojim situacijama se koristi hirurška maska?

U kojim situacijama se koristi hirurška maska?

Hiruršku masku koristimo onda kada mi želimo da zaštitimo druge, odnosno da sprečimo širenje aerosola iz naših disajnih puteva u okolinu. Ona, zapravo, ima istu ulogu kao i maramica kojom pokrivamo usta i nos, ali ima dodatne prednosti. Maska je fiksirana za glavu, pa oko usta i nosa nije potrebna nikakva manipulacija rukama, tako da ruke ostaju nezagađene. Maska pruža zaštitu stalno dok je nosite i sprečava rasipanje aerosola iz vaših disajnih puteva kad govorite, smejete se, pevate, a ne samo kad kašljete ili kijate.

Kada se koristi maska sa HEPA filterima?

Kada se koristi maska sa HEPA filterima?

Masku sa HEPA ili „nano“ filterima, koriste oni koji žele da se zaštite od infekcije (bakterijama ili virusima) ili od nekih drugih štetnih ili alergogenih čestica koje se nalaze u vazduhu. Važno je znati da nisu sve HEPA maske iste, odnosno njihova propusna moć za čestice se razlikuje. Zato je veoma važno da se, pre kupovine maske, posavetovati se sa lekarom ili apotekarom.

Šta je važno znati prilikom upotrebe maske??

Šta je važno znati prilikom upotrebe maske??

Na svakom pakovanju postoji uputstvo za upotrebu, obavezno ga pročitajte i pridržavajte ga se u svim fazama korišćenja, od postavljanja do odlaganja.

Masku, bilo da je hirurška ili sa HEPA filterima, treba postaviti tako da pokriva nos i usta i da sve njene ivice stoje čvrsto priljubljene uz kožu lica, kako bi vazduh prolazio isključivo kroz tkaninu i filtere, a ne i sa strane.

Masku ne treba svaki čas dodirivati, skidati pa vraćati, nositi tako da pokriva samo usta, držati oko vrata i slično.

Koje su bitne razlike u korišćenju i čuvanju hirurše i maske sa HEPA filterom?

Koje su bitne razlike u korišćenju i čuvanju hirurše i maske sa HEPA filterom?

Hirurška maska je predviđena isključivo za jednokratnu upotrebu, kao i papirna maramica. Kada se jednom skine, odmah je treba baciti u kantu za otpatke. Ona se ne čuva i ne koristi se ponovo, jer je u tom slučaju i sama izvor infekcije.

„Nano“ maska, tj. maska sa HEPA filterima, je predviđena za višekratnu primenu. Ukoliko se pravilno postavlja, nosi i skida, može se čuvati u papirnim kesicama do sledeće upotrebe i po više nedelja. Važno je da dobro proučite instrukcije za pravilnu upotrebu na pakovanju i da se o načinu korišćenja posavetujete sa u tome iskusnim zdravstvenim radnikom.

Šta još pomaže u sprečavanju respiratornih infekcija?

Šta još pomaže u sprečavanju respiratornih infekcija?

Često provetravajte prostorije u kojima boravite. Ne pušite, trudite se da se zdravo hranite i dovoljno krećete, da se dovoljno odmarate i spavate.