Home / TOP teme / Kontrola tuberkuloze / TUBERKULOZA I COVID-19 pitanja i odgovori
tb i covid19

TUBERKULOZA I COVID-19 pitanja i odgovori

Dijagnostikovana mi je aktivna tuberkuloza. Da li sam pod većim rizikom za oboljevanje od COVID-19?

Ukoliko ste oboleli od tuberkuloze (TB), niste pod većim rizikom za obolevanje od COVID-19. Međutim, oštećenje pluća koje može nastati kao posledica tuberkuloze, može vas učiniti ranjivijim za druge infekcije, kao što je COVID-19. Nakon izlečene TB, osobe mogu imati bronhiektazije – hronična oštećenja disajnih puteva pluća. Ovo ih može činiti osetljivim na druge infekcije pluća, Osim toga, hronična opstruktivna bolest pluća koja može biti izazvana upotrebom duvana ili promenama koje ostaju u plućima nakon TB, takođe može povećati sklonost ka infekcijama. Iako u ovom trenutku nema podataka o uticaju plućne bolesti posle izlečene TB na COVID-19, postoji verovatnoća da bi osobe koje su ranije bolovale od TB mogle imati težu kliničku sliku COVID-19.

Da li su osobe koje žive sa HIV-om pod većim rizikom za obolevanje od COVID-19?

Iako do sada ima vrlo malo podataka koji govore o uticaju SARS-COV-2 infekcije na osobe koje žive sa HIV-om, poznato je da HIV infekcija ima ozbiljan uticaj na zdravlje i imunitet pluća, povećavajući rizik za infekciju bakterijom koja izaziva TB, kao i za nastanak tuberkuloze. Iz tog razloga postoji verovatnoća da HIV infekcija može povećati rizik od infekcije SARS-CoV-2 virusom i uticati na ozbiljnost bolesti COVID-19 kod osoba koje nisu na lečenju ili koje imaju nizak broj CD4 limfocita (manji od 200).

Većina stručnjaka smatra da će osobe koje se nalaze na lečenju antiretrovirusnom terapijom i kod kojih je postignut visok nivo supresije virusne aktivnosti, imati lakšu kliničku sliku COVID-19-a od onih koji nisu. Veoma je važno da osobe koje žive sa HIV-om nastave da uzimaju svoje redovne lekove tokom bilo kakvih poremećaja zdravlja izazvanih oboljenjem COVID-19.

Dijagnostikovana mi je latentna TB. Da li sam pod većim rizikom za oboljevanje od COVID-19?

Ukoliko imate latentnu TB i ako ste inače dobrog zdravlja, verovatno nećete biti izloženi većem riziku od COVID-19 u odnosu na opštu populaciju.

Kako da se zaštitim?

Postoji puno jednostavnih efikasnih mera kojima se možete zaštititi:

  • uvek nosite maramice sa sobom i koristite ih pri kašljanju i kijanju;
  • posle upotrebe, maramice odmah bacite u kantu i operite ruke vodom i sapunom ili sredstvom na bazi 70% alkohola;
  • perite ruke češće nego obično, 20 sekundi svaki put sapunom ili vodom ili sredstvom za čišćenje ruku na bazi 70% alkohola, posebno kada: dođete kući ili na posao, izduvate nos, kijate ili kašljete, jedete ili rukujete hranom;
  • nemojte dirati oči, nos i usta neopranim rukama;
  • izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje se ne osećaju dobro.

Koji su simptomi COVID-19?

Najčešći simptomi COVID-19 su kašalj, groznica i otežano disanje.

Koje su razlike između simptoma COVID-19 i simptoma TB?

COVID-19 TB
Dugotrajan kašalj Kašalj
Visoka temperatura i groznica Groznica
Otežano disanje Gubitak na težini
Bol u glavi Gubitak apetita
Gubitak ukusa i mirisa Noćno znojenje
Bol u mišićima Zamor
Upala grla  
Simptomi COVID-19 obično se brzo pojave i nestanu nakon oko sedam dana. Ako traju duže, potrebno je javiti se lekaru Simptomi TB obično se javljaju postepeno u trajanju od nekoliko nedelja i održavaju se ukoliko se ne leče.

 

Osobe obolele od COVID-19 takođe mogu imati druge simptome prehlade i gripa. Rani simptomi TB takođe mogu biti slični simptomima prehlade i gripa.

Dijagnostikovana mi je aktivna tuberkuloza. Kako da znam da li imam i COVID-19?

Ako vam je dijagnostikovana TB, možda već́ imate različite simptome. To je najverovatnije posledica vaše bolesti ili neželjenih efekata lekova koje uzimate. Međutim, mogu ih prouzrokovati i druga oboljenja ili stanja, uključujući COVID-19. Zato je važno da zapamtite sve svoje simptome i da o tome obavestite svog lekara ili medicinsku sestru, posebno ako se pogoršaju.

Ukoliko se lečite od aktivne tuberkuloze, važno je da uzimate sve lekove kako je propisano.

Razgovarajte sa lekarom zaduženim za vaše lečenje TB ako osetite nove simptome koji bi mogli da se dovedu u vezu sa COVID-19 (kašalj, groznica, otežano disanje) ili ako se vaše stanje pogorša na bilo koji način.

 Ako tokom lečenja za TB razvijem COVID-19, šta da radim?

Ako se razbolite od COVID-19, obavezno o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru zadužene za vaše lečenje TB. Budite u redovnom kontaktu s njima i obavestite ih o svim simptomima ili promenama u vašem stanju.

Važno je da ne prekidate uzimanje svih lekova protiv TB kako je propisano. Obavestite svog lekara ili sestru zaduženu za lečenje TB o tome da li vam treba podrška.

Izlečen sam od TB. Kako COVID-19 može da utiče na mene?

Ako ste izlečeni od TB-a i nemate drugih zdravstvenih problema, verovatno će vaš rizik od COVID-19 biti isti kao i rizik u opštoj populaciji. Ako imate dugotrajna oštećenja pluća kao posledicu lečenja tuberkuloze, izloženi ste povećanom riziku od COVID-19. U tom slučaju pridržavajte se preporuka kako biste se zaštitili. Ukoliko razvijete nove simptome koji bi mogli da se dovedu u vezu sa COVID-19 (kašalj, groznica i otežano disanje) odmah se javite lekaru i  ne zaboravite da ga obavestite o vašem lečenju tuberkuloze.

Veoma sam zabrinut/a zbog TB i COVID-19. Šta da radim?

Mnogi ljudi se osećaju zabrinuto zbog COVID-19. Razumljivo je da ste zabrinuti ukoliko ste u isto vreme oboleli od TB. Veoma je važno da nabavite svoje lekove protiv TB i da ih redovno koristite. Ukoliko primenjujete opšte mere zaštite zdravlja kao što su higijenske mere, odmor i zdrava ishrana, umanjićete rizik od bolesti i smanjiti strah.

 

Autor: Dr sc med Maja Stošić