Home / TOP teme / Kontrola tuberkuloze / Najčešća pitanja o tuberkulozi

Najčešća pitanja o tuberkulozi

Šta je tuberkuloza?

Šta je tuberkuloza?

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija – bacil tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis).

Koje organe zahvata tuberkuloza?

Koje organe zahvata tuberkuloza?

Najčešće zahvata pluća. To je takozvana plućna tuberkuloza. Međutim, tuberkuloza može zahvatiti bilo koji deo ljudskog organizma, na primer, mozak, bubrege, kosti, creva itd. U tom slučaju govorimo o vanplućnoj tuberkulozi.

Da li je tuberkuloza bolest sadašnjice ili prošlosti?

Da li je tuberkuloza bolest sadašnjice ili prošlosti?

Mnogi misle da je tuberkuloza bolest prošlosti. Međutim, 1/4 čovečanstva je danas zaražena bacilom tuberkuloze. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je procenila da je u 2016. godini od tuberkuloze obolelo 10.400.000 ljudi, od čega 90% odraslih, 65% muškaraca, a 10% ljudi koji žive sa HIV-om. U istoj godini od tuberkuloze je umrlo 1.674.000 ljudi.

Da li je tuberkuloza izlečiva?

Da li je tuberkuloza izlečiva?

Da, ukoliko se pravilno i dosledno leči, tuberkuloza je u najvećem broju slučajeva izlečiva bolest. Uspeh lečenja, pri tome, ne zavisi samo od zdravstvenih radnika i zdravstvenog sistema, već i od stavova i ponašanja obolelog u odnosu na propisani režim lečenja. Milioni ljudi širom sveta su uspešno izlečeni od tuberkuloze i bolest im se više nikada nije vratila. Takođe, tuberkuloza je bolest koja se može sprečiti.

Da li se od tubekruloze umire?

Da li se od tubekruloze umire?

Da. Rangirana u odnosu na sve uzroke umiranja, tuberkuloza je 9. vodeći uzrok smrti u svetu. Međutim, ona je vodeći uzrok smrti od pojedinačnog infektivnog (zaraznog) agensa. Tuberkuloza je glavni uzrok umiranja osoba koje žive sa HIV-om. Bez odgovarajućeg lečenja tuberkuloze, HIV+ osobe nemaju nikakve izglede za preživljavanje. Čak i u populaciji koja nije nosilac HIV infekcije, 45% ljudi umire, ukoliko se ne podvrgne odgovarajućem režimu lečenja.

Gde ima najviše tuberkuloze?

Gde ima najviše tuberkuloze?

Tuberkuloze ima u svim zemljama sveta. Najviše obolelih je u Africi i Aziji. Sedam najopterećenijih zemalja su: Indija, Indonezija, Kina, Filipini, Pakistan, Nigerija i Južna Afrika.
Učestalost obolevanja od tuberkuloze u Evropi je niska u poređenju sa ostalim delovima sveta, ali je zato Evropa najopterećenija komplikovanim, tzv. „multirezistentnim“ slučajevima. U Evropi su tuberkulozom značajno više pogođene istočnoevropske zemlje – bivše sovjetske republike, Rumunija, Bugarska.

Ko može da oboli od tuberkuloze?

Ko može da oboli od tuberkuloze?

Svako. Međutim, rizik za obolevanje od tuberkuloze nije kod svakoga isti. Najčešće obolevaju ljudi koji imaju kompromitovan, tj. iz nekog razloga, hronično oslabljen imuni sistem, kao što su ljudi koji žive sa HIV-om, dijabetičari, zavisnici od cigareta, alkohola, droga, osobe sa bolestima imunog sistema, malignim obolenjima itd.

Kako se tuberkuloza prenosi?

Kako se tuberkuloza prenosi?

Putem vazduha. To je infekcija koju prenose osobe obolele od plućne tuberkuloze, kada kašlju, kijaju, pljuju, glasno govore, smeju se…

Da li BCG vakcina doživotno štiti od tuberkuloze?

Da li BCG vakcina doživotno štiti od tuberkuloze?

Ne. BCG vakcina je za sada jedina vakcina protiv tuberkuloze. Ona ne smanjuje rizik od infekcije, ali pruža određenu zaštitu protiv teških oblika tuberkuloze kod odojčadi i dece, zbog čega se i primenjuje nakon rođenja. Nema pouzdanih dokaza da BCG vakcina štiti od plućne tuberkuloze kod odraslih, niti da ponovljena vakcinacija kasnije tokom života pospešuje zaštitno dejstvo.

Da li se tuberkuloza može dobiti od svake obolele osobe?

Da li se tuberkuloza može dobiti od svake obolele osobe?

Ne. Tuberkuloza se može dobiti samo od osobe obolele od aktivne plućne tuberkuloze, jer se uzročnik bolesti nalazi u sitnim kapljicama u vazduhu koji oboleli izdiše. Oboleli od vanplućne tuberkuloze nisu zarazni za svoju okolinu. Važno je znati da, oboleli od plućne tuberkuloze, koji su otpušteni iz bolnice zato što su uspešno završili inicijalnu fazu lečenja, više nisu zarazni, jer se u njihovom sputumu (iskašljanom sadržaju), laboratorijskim ispitivanjem, više ne mogu naći uzročnici bolesti.

Kada je oboleli od tuberkuloze najviše zarazan po svoju okolinu?

Kada je oboleli od tuberkuloze najviše zarazan po svoju okolinu?

Osoba obolela od aktivne plućne tuberkuloze je najzaraznija na početku svoje bolesti, kada tegobe postoje, ali još nije postavljena dijagnoza, kao i u prvih nekoliko nedelja od početka lečenja. Jedna osoba sa aktivnom plućnom tuberkulozom, koja se ne leči, u proseku zarazi 10 do 15 osoba godišnje.

Da li se neminovno zarazimo i razbolimo ako smo u kontaktu sa osobom obolelom od aktivne plućne tuberkuloze?

Da li se neminovno zarazimo i razbolimo ako smo u kontaktu sa osobom obolelom od aktivne plućne tuberkuloze?

Ne. Mnogo faktora utiče na to da li će doći do infekcije i razvoja bolesti, kao na primer, dužina i blizina kontakta sa oboleim, kontakt u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, stanje našeg imunološkog sistema itd.

Da li svako ko se zarazi bacilom tuberkuloze ujedno i oboli?

Da li svako ko se zarazi bacilom tuberkuloze ujedno i oboli?

Ne. Jedna od 10 osoba će nakon zaraze, nekada u toku života da oboli. Obično je naš imunološki sistem dovoljno jak da spreči razvoj bolesti. Međutim, osobe sa kompromitovanim imunitetom, kao što su ljudi koji žive sa HIV-om, dijabetičari, zavisnici od cigareta, alkohola, droga, hronično pothranjeni, oboleli od bolesti imunog sistema i malignih bolesti su pod mnogo većim rizikom da obole.

Da li su sve osobe koje u sebi nose bacil tuberkuloze zarazne?

Da li su sve osobe koje u sebi nose bacil tuberkuloze zarazne?

Ne, ukoliko se kod njih nije razvila plućna tuberkuloza. Za te osobe kažemo da imaju „latentnu tuberkulozu“, jer se njihov organizam, nakon infekcije, uspešno izborio sa uzročnikom bolesti, ali on je ostao da „miruje“ u organizmu. Četvrtina čovečanstva ima „latentnu tuberkulozu“. Tek kod 10% će se, u slučaju ozbiljno kompromitovanog imuniteta, koji dozvoljava razmnožavanje uzročnika u organizmu, razviti bolest – tuberkuloza.

Da li postoje simptomi ili znaci bolesti karakteristični samo za tubekrulozu?

Da li postoje simptomi ili znaci bolesti karakteristični samo za tubekrulozu?

Ne. Svi simptomi i znaci tuberkuloze su nespecifični, što znaci da se mogu javiti i kod drugih obolenja.

Koji simptomi i znaci najčešće ukazuju na tuberkulozu?

Koji simptomi i znaci najčešće ukazuju na tuberkulozu?

Kašalj koji traje duže od 3 nedelje, povišena telesna temperatura (najčešće blago do 37,5 C), noćna preznojavanja, gubitak telesne mase, opšta slabost, su simptomi i znaci koji mogu da ukažu na tuberkulozu. Zbog toga što mogu biti vrlo blagi, ljudi su skloni da odlažu odlazak lekaru i po nekoliko meseci, a za to vreme predstavljaju kontinuirani izvor zaraze za svoju okolinu. Iskašljavanje krvi, koje takođe nije tipično samo za odmakli stadijum tuberkuloze, znak je koji obično navede obolelog da odmah ode na pregled.

Kada se treba javiti lekaru?

Kada se treba javiti lekaru?

Ako imate bilo koji od gore pomenutih simptoma ili znakova, što pre se javite lekaru. Ako je sadržaj koji iskašljavate krvav, javite se lekaru bez ikakvog odlaganja! Takođe, važno je otići na pregled ako bilo koji od gore navedenih simptoma traje duže od 2-3 nedelje ili ako uočite da gubite telesnu masu, a ne znate razlog tome. Ako je tuberkuloza lokalizovana na nekom drugom organu, često se javlja bol na mestu lokalizacije.

Kako se postavlja dijagnoza tuberkuloze?

Kako se postavlja dijagnoza tuberkuloze?

Da bi se postavila dijagnoza potrebno je uraditi više laboratorijsih analiza i različitih pregleda. Za postavljanje dijagnoze plućne tuberkuloze, pored fizikalnog pregleda, koji lekar obavlja u ordinaciji, obavezni su laboratorijski pregledi sputuma (iskašljanog sadržaja) i rendgenski snimak pluća. Prema potrebi, lekar će odrediti i dodatne dijagnostičke analize i procedure, kako kod plućnog oblika bolesti, tako i kod vanplućnog, u zavisnosti od sumnje na lokalizaciju.

Šta ako saznam da imam tuberkulozu?

Šta ako saznam da imam tuberkulozu?

Pristanite na lečenje, odmah. Ako se potvrdi da imate tuberkulozu pluća ili bilo kog drugog organa, lekar će vam odmah predložiti lečenje. Ne oklevajte, već što pre prihvatite propisani režim lečenja i pridržavajte ga se, bez izuzetka.

Kako da zaštitim svoju porodicu i okolinu ako imam tuberkulozu?

Kako da zaštitim svoju porodicu i okolinu ako imam tuberkulozu?

Ono što najjednostavnije i odmah možete da primenite jeste da uvek pokrivate usta kad kašljete ili kijate. Važno je da znate i kako se to pravilno radi. U sprečavanju širenja bacila pomaze i nošenje hirurške maske. Tako se, dok kašljete, kijate ili govorite, sa vazduhom iz vaših pluća u okolinu ne rasipaju sitne kapljice koje sadrže bacile tuberkuloze, već se zadržavaju na maramici ili masci. Često provetravajte prostorije.

Međutim, navažnije je da, bez odlaganja, prihvatite režim lečenja koji vam lekar odredi, jer je lečenje najbolja prevencija. Veoma je važno da vaša porodica i ljudi sa kojima ste u bliskom dnevnom kontaktu znaju da ste oboleli od tuberkuloze i da se lečite. Podelite sa njima ono što ste naučili o tuberkulozi. Tako ćete smanjiti njihove bojazni.

Ko ima najviše šanse da se od mene zarazi?

Ko ima najviše šanse da se od mene zarazi?

Ukućani, osobe sa kojima svakodnevno provodite vreme na poslu, u školi ili drugom zatvorenom prostoru i sa kojima ste u bliskom ili intimnom fizičkom kontaktu.

Kako da proverim da li se neko zarazio od mene?

Kako da proverim da li se neko zarazio od mene?

Ako ste oboleli od tuberkuloze, lekar će svakako sprovesti epidemiološku anketu, tj. postaviće Vam određena pitanja da bi utvrdio ko su osobe koje su sa Vama bile u bliskom kontaktu u periodu u kome ste bili bolesni, a to niste znali. Postarajte se da date precizne podatke, jer će na osnovu njih, lekar napraviti plan pregleda i ispitivanja onih osoba iz Vaše okoline za koje proceni da su bile pod navećim rizikom da se zaraze.

Kako se leči tuberkuloza?

Kako se leči tuberkuloza?

Određenim antibioticima koje zovemo antituberkuloticima. Bacil tuberkuloze je veoma otporan, pa je potrebno više meseci i visoka doza jakih antibiotika da bi se bolest stavila pod kontrolu i organizam oporavio. Važno je da se propisani antibiotici redovno uzimaju, onoliko dugo i u onoj dozi koju je lekar propisao, bez izuzetka. Ređe, u ozbiljnijim i uznapredovalim slučajevima, antibiotsko lečenje ima bolje šanse za uspeh ukoliko se kombinuje sa hirurškim odstranjivanjem izumrlog tkiva.

Zašto treba da se lečim?

Zašto treba da se lečim?

Zbog sebe i zbog ljudi u Vašoj okolini. Osobe koje se striktno pridržavaju instrukcija za lečenje koje im je dao lekar, imaju najveće šanse za izlečenje. Kako se pod uticajem lekova se broj bacila u organizmu smanjuje, smanjuju se i simptomi i znaci bolesti, pa oboleli polako prestaje da bude zarazan.

Da li ću morati da ležim u bolnici tokom lečenja?

Da li ću morati da ležim u bolnici tokom lečenja?

Vrlo često se savetuje početno lečenje u bolničkim uslovima, tj. do momenta kada oboleli prestane da bude zarazan. Taj period najčešće traje mesec dana. Prihvatanje bolničkog lečenja je važno za obolelog, jer obezbeđuje bolji nadzor nad uzimanjem terapije i nad tokom lečenja, a važno je i za porodicu i ukućane, jer se time prekida izvor infekcije.

Da li u toku bolničkog lečenja mogu da primam posete?

Da li u toku bolničkog lečenja mogu da primam posete?

Da. Bolničko osoblje će posetiocima obezbediti maske sa posebnim filterima, koji sprečavaju prolaz bacila tuberkuloze, ili će objasniti koji tip maske treba da se nabavi i kako se ona pravilno koristi i čuva za sledeće posete. To nisu obične, hirurške maske, kakve se preporučuju obolelima. Ukoliko ne mogu da se obezbede specijalne maske, poseta se može organizovati na otvorenom prostoru (bolničkoj terasi, dvorištu).

Koliko dugo traje lečenje?

Koliko dugo traje lečenje?

Dužina lečenja zavisi od oblika tuberkuloze. Najcešća je tzv. „osetljiva“ ili nekomplikovana tuberkuloza, koja se obično leči 6 meseci. Pravilno lečena, najčešće dovodi do izlečenja.

Komplikovani slučajevi ili tzv. „rezistentna“ tuberkuloza, leči se znatno duze, prosečno, dve godine i sa neizvesnim ishodom.

Zašto lečenje tuberkuloze toliko traje i zašto se koristi više lekova?

Zašto lečenje tuberkuloze toliko traje i zašto se koristi više lekova?

Uzročnik bolesti, bacil tuberkuloze, je veoma otporan. Do sada nije otkriven antibiotik koji bi samostalno i za kratko vreme mogao da izleči tuberkulozu. Zato se uvek koristi kombinacija više lekova, čiji se broj smanjuje, kako lečenje napreduje, na osnovu pokazatelja koje lekar procenjuje.

Šta ako ne želim da se „trujem“ tolikim lekovima?

Šta ako ne želim da se „trujem“ tolikim lekovima?

Poznato je da svaki lek ima svoje neželjene efekte, naročito ako se koristi u dužem vremenskom periodu. Ali, pre nego što državna institucija ovlašćena za lekove odobri stavljanje u promet i upotrebu bilo kog leka, mora joj se, na osnovu podataka iz mnoštva pretkliničkih i kliničkih istraživanja, dokazati da korist od upotrebe tog leka značajno prevazilazi rizike.

Tako su sastavljeni i međunarodno preporučeni režimi lečenja tuberkuloze, koji se danas koriste u čitavom svetu. Svaki od lekova u terapijskom režimu ima svoju ulogu. Isključivanje bilo kog leka iz režima dramatično smanjuje izglede za izlečenje, povećava šanse za hronicitet i loš ishod bolesti.

Dakle, ne poštoji način da ubedite lekara da smanji broj lekova u režimu, jer lekar zna koji je pravi režim za vas.

Zašto je važno da uzimam sve lekove baš kako je lekar propisao?

Zašto je važno da uzimam sve lekove baš kako je lekar propisao?

Svako samoinicijativno preskakanje doze leka, isključivanje jednog ili više lekova iz režima ili skraćenje lečenja (bilo zbog lošeg podnošenja ili zato što mislite da ste ozdravili) vodi pojavi rezistencije na primenjene lekove i razvoju komplikovanog, tzv. rezistentnog oblika bolesti. On se znatno duže i teže leči, sa neizvesnim ishodom. Uz to, svako ko se od vas zarazi takvim, rezistentim bacilom i sam može oboleti od ovog teškog oblika tuberkuloze.

Najbolje što možete da uradite je, da se bez izuzetka, pridržavate propisanog režima lečenja. Ukoliko osećate jake neželjene efekte lekova, ne prekidajte sami lečenje, već se odmah javite svom lekaru, koji će doneti najispravniju odluku kako da Vam pomogne, a da time ne ugrozi ishod lečenja.

Šta je rezistencija na antituberkulotike?

Šta je rezistencija na antituberkulotike?

Antituberkulotici su vrsta antibiotika, koji se koriste za lečenje tuberkuloze. Kao i svi antibiotici, i oni se moraju koristiti u dovoljnoj dozi i dovoljno dugo, da bi se bakterija koja je uzročnik bolesti savladala i čovek ozdravio. Ukoliko se doze samoinicijativno smanjuju, preskaču ili lečenje prekida, bakterija ne samo da neće nestati, već ce ojačati i postati otporna na taj antibiotik. Zato, kada se sledeci put isti antibiotik primeni kod te, ili neke duge osobe zaražene rezistentnom bakterijom, on neće pomoći u izlečenju, jer neće moći da se izbori sa izmenjenom bakterijom. Tako gubimo moćno „oružje“ u borbi protiv bakterijskih infekcija i prinuđeni smo da biramo neko drugo, koje najčešće nije toliko delotvorno.

Da li se može nastaviti lečenje ako dođe do rezistencije na neki od antituberkulotika?

Da li se može nastaviti lečenje ako dođe do rezistencije na neki od antituberkulotika?

Da, ali ne sa tim antituberkulotikom. Ako se razvije rezistencija na najdelotvornije antituberkulotike, borimo se protiv znatno jačeg uzročnika bolesti pomoću antituberkulotika druge linije, na koje bacil tuberkuloze nije rezistentan, ali koji nisu toliko moćni kao antituberkulotici prve linije.

Šta su to antituberkulotici prve linije?

Šta su to antituberkulotici prve linije?

To su najefikasiji antibiotici koji se koriste za lečenje nekomplikovane, tzv. „senzitivne“ tuberkuloze. U ovu grupu spadaju: rifampicin, izonijazid, pirazinamid, etambutol i streptomicin. Standardni režim lečenja obično počinje kombinovanom primenom prva 4 navedena antituberkulotika.

Šta su antituberkulotici druge linije?

Šta su antituberkulotici druge linije?

To su antibiotici koji se koriste u lečenju rezistentnih oblika tuberkuloze. Kombinacija lekova u režimu određuje se individualno, na osnovu laboratorijskih nalaza o rezistenciji (otpornosti) i senzitivnosti (osetljivosti) bacila tuberkuloze na ove lekove.

Pogledajte savete za obolele od tuberkuloze.