Home / TOP teme / Kontrola duvana / 8. konferencija ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO
duvan

8. konferencija ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO

Osma konferencija ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO održana je od 1. do 6. oktobra 2018. godine u Ženevi na kojoj se okupilo više od 1200 učesnika iz 148 država. Na otvaranju Konferencije učesnike su pozdravili Generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, šef Kancelarija Ujedinjenih nacija u Ženevi David A. Chikvaidze i šefica Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije dr Vera Luiza da Costa e Silva, koja je održala uvodno izlaganje.

Tokom šestodnevnog rada Konferencija je raspravljala o svim tačkama predloženog dnevnog reda. Jedan od najvažnijih rezultata Konferencije jeste usvajanje Srednjoročnog strateškog okvira odn. Globalne strategije za brže sprovođenje kontrole duvana. Cilj je sve veća primena Okvirne konvencije, u čemu pomaže predloženi vodič aktivnosti koje bi države trebalo da sprovedu u periodu 2019-2025. godina.

Značajan napor je učinjen da se obezbedi maksimalna transparentnost i zaštita od pokušaja infiltriranje predstavnika duvanske industrije na pojedine sesije Konferencije. Potvrđena je snažna podrška prisutnih predstavnika o zaštiti od uplitanja duvanske industrije u kreiranje politike javnog zdravlja u skladu sa članom 5.3 Okvirne konvencije. Još jedna neutemeljena tvrdnja duvanske industrije da Okvirne konvencija uništava poljoprivrednike koji uzgajaju duvan je pobijena, jer je ponovljena podrška zemljoradnicima finansiranjem drugih alternativnih kultura u skladu sa članom 17 Okvirne konvencije, čime se oni oslobađaju stega same duvanske industrije.

Na Konferencije je predstavljen Globalni izveštaj o implementaciji Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO 2018. Sve veći broj zemalja primenjuje mere kontrole duvana počevši od 2007. godine, ali je taj porast nejednak i kreće se od 13% do 88%. Ipak, 60% svetskog stanovništva zaštićeno je bar jednom MPOWER merom kontrole duvana. Najveći broj zemalja ozakonio je zabranu pušenja na svim javnim i radnim mestima, obeležavanje duvanskih proizvoda i zabranu reklamiranja. Skoro sve države sada imaju zdravstvena upozorenja na svim pakovanjima duvanskih proizvoda, a sve veći broj, njih 118 i velika slikovna upozorenja, prema publikaciji Kanadskog kancerološkog društva Zdravstvena upozorenja na pakovanjima cigareta. Mnogi su već ozakonili ili to nameravaju u skoroj budućnosti da urade i uvedu tzv. standardizovana, bezlična pakovanja duvanskih proizvoda.

Učesnici Konferencije bavili su se i potrebom da se kontrola duvana integriše u strategije očuvanja i održivosti životne sredine borbom protiv uništavajućeg dejstva duvana na okolinu. Značajno vreme u diskusijama posvećeno je elektronskoj cigareti i novim „zagrevanim duvanskim proizvodima“.

Tokom konferencije promovisan je veći broj publikacija koje se odnose na reakciju na epidemiju duvana u odnosu na polne razlike, na integrisanje kontrole duvana u borbu protiv tuberkuloze i HIV-a,  na razvoj nacionalnih koordinacionih mehanizama u kontroli duvana itd.

Nakon završetka Konferencije, započeo je Prvi sastanak ugovornih strana Protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima od 8. do 10. oktobra 2018. godine, takođe u Ženevi. Protokol je do danas ratifikovalo 48 država a stupio je na snagu 25. septembra 2018. godine.

Više podataka može se naći i na sajtu Framework Convention Allience.

Sledeća Deveta konferencija ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO trebalo bi da se održi u Holandiji 2020. godine.