Home / Vesti / Alijansa za Okvirnu konvenciju

Alijansa za Okvirnu konvenciju

Udruženje „Misija zdravlje“ postalo je jula 2019. godine član Alijanse za Okvirnu konvenciju (kontrole duvana).

Osnovni zadatak Alijanse za Okvirnu konvenciju jeste da jača primenu Okvirne konvencije SZO o kontroli duvana u svetu i njenu integraciju u širi kontekst međunarodnog zdravlja i razvoja. Zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva teži da pronađe nove načine da se svet oslobodi razarajućih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških posledica  duvana i upotrebe duvana.

Više informacija može se naći na veb sajtu: https://www.fctc.org/