Home / Tag Archives: upravni odbor

Tag Archives: upravni odbor

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“ Udruženje „Misija zdravlje“ deluje u skladu sa svojim Statutom. Skupština Udruženja je organ Udruženja sa najvećim ovlašćenjima, koga čine svi njegovi članovi. Upravni odbor je upravljačko telo, izabrano od strane Skupštine i direktno odgovorno Skupštini za rukovođenje radom Udruženja u skladu sa njegovim ciljevima. Predsednik ...

Detaljnije...