Home / Tag Archives: sistem javnog zdravlja

Tag Archives: sistem javnog zdravlja

Javno zdravlje

Javno zdravlje je značajna oblast medicine koja se bavi obezbeđivanjem zdravstvene dobrobiti za građane, delujući multidisciplinarno na nivou celokupne populacije. Svetska zdravstvena organizacije (SZO) je dala široko prihvaćenu definiciju javnog zdravlja koja važi već trideset godina, po kojoj je javno zdravlje “veština i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog ...

Detaljnije...