Home / Šta je javno zdravlje / Šta je zdravlje

Šta je zdravlje

U svakodnevnom životu, smatramo da smo zdravi ako trenutno nismo oboleli ili se ne lečimo ni od jedne akutne ili hronične bolesti.

Da li je zdravlje samo to? Da li smo zdravi ako smo depresivni? Ili ako nemamo elementarnih uslova za higijenu, počevši od toga da redovno peremo ruke čistom vodom i sapunom? Da li se čovek sa invaliditetom smatra bolesnim čovekom?

Jasno je da naše psihičko stanje utiče na naše fizičko zdravlje i obrnuto. Mnogi ljudi nisu ni svesni bolesti koje nose, kao što su crevni paraziti, vaši, a koje su posledica loših životnih uslova i mogućnosti. Svakako da osobe sa invaliditetom mogu da vode normalan život ukoliko imaju odgovarajuća pomagala i ukoliko je društveni sistem organizovan tako da ne ignoriše, već integriše svakog pojedinca.

Dakle, na naše zdravlje utiče mnogo faktora, tako da nije jednostavno definisati šta je to zdravje. Bilo je mnogo pokušaja kroz istoriju da se zdravlje definiše i još uvek se vode naučne polemike o prednostima i manama predloženih definicija 2

Trenutno je najšire prihvaćena definicija Svetske zdravstvene organizacije po kojoj je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili onsesposobljenosti.