Home / TOP teme / Kontrola duvana / Godišnja konferencija „Partnerstva bez duvanskog dima“ 2019.

Godišnja konferencija „Partnerstva bez duvanskog dima“ 2019.

Godišnja konferencija „Partnerstva bez duvanskog dima“ (Smoke Free Partnership – SFP) zajedno u borbi protiv duvanskog dima i zdraviju Evropu održana je u Briselu 14. i 15. novembra 2019.g.

Tema konferencije bila je uticaj povećanja poreza i akciza na cigarete druge duvanske proizvode i elektronske cigarete na smanjenje broja pušača, posebno u svetlu izrade nove Direktive o porezima na duvanske proizvode u Evropskoj uniji.

Učesnici konferencije su bili predstavnici većeg broja zemalja članica EU, ali i zemalja van EU (60 učesnika). Među njima je bila i predstavnica našeg udruženja – Misija zdravlje, Biljana Branković.

S obzirom na tematiku konferencije, osim lekara i menadžera zdravstvenih ustanova, prisustvovali su i predstavnici finansijskog i pravnog sektora.

Predstavljeni su postojeći podaci o broju korisnika cigareta, elektronskih cigareta kao i dugih duvanskih prozvoda. Podaci govore da je u porastu broj korisnika elektronske cigarete i to naročito u među tinejdžerima

Pozitivna iskustva iznele su Švedska, Norveška i Holandija u kojima zastupljenost  pušača ispod 10% sa tendencijom daljeg pada.

Značajan napredak su imale zemlje u kojima je vlada podržala uvećanje akciza i poreza na ove proizvode i time značajno povećala cenu kutije cigareta.

Iskustvo pokazuje da je značajno povećanje cene duvanskih proizvoda imalo najveći uticaj na smanjenje broja korisnika svih duvanskih proizvoda. Međutim, kada su elektronske cigarete u pitanju situacija je drugačija, jer se na ove proizvode ne plaćaju akcize i porezi, jer nemaju status duvanskih prozvoda.

Gostujući predavači su kroz radionice i panele pokazali uticaj povećanja poreza i akciza na smanjenje broja pušača, efekte koje to ima na sistem zdravstvene zaštite i uštede države u smanjenju troškova lečenja.

 

Zaključak

Značajno povećanje cena duvanskih proizvoda nije moguće bez podrške države, koja ima presudnu ulogu u sprovođenju ovih mera. U nekim zemljama, članicama EU, primećeno je da promena vlade često dovodi u pitanje prethodno postignute rezultate i primenjene mere u borbi protiv pušenja.

Francuska i Ukrajina su uvođenjem akciza za vrlo kratak period značajno smanjile broj pušača. Ukrajina od pre 4 godine na godišnjem nivou povećava akcize najmanje za 20%. Efekti na zastupljenost pušenja  su vidljivi.

Specifičnost upotrebe elektronskih cigareta je naročito izražena u Izraelu gde vlada podržava uvećanje akciza na cigarete i proizvode od duvana, ali ne i na elektronske cigarete.

Najteža situacija je u zemljama koje imaju svoju duvansku industriju (Poljska), pa je teško sprovoditi mere finansijske destimulacije prodaje i proizvodnje cigareta i proizvoda od duvana. Inače u Poljskoj, prema navodima njihovog predstavnika, puši 50% odraslih stanovnika.

Slikovit i vrlo zabrinjavajući podatak je da duvanska industrija, na godišnjem nivou, ima veću zaradu od Coca Cola-e, Starbaks-a i  Mc Donalds-a.

Konferenciji su prisustvovali članovi Borda i Sekretarijata SPFa i predstavili planove za dalji rad, pozvali na intenzivniju saradnju i razmenu mišljenja i iskustava u borbi protiv pušenja, za zdraviju Evropu.

 

Pogledajte video o tome kako povećanje cene duvanskih proizvoda može spasiti ljudske živote…

https://vimeo.com/372844884

 

Autor izveštaja: Biljana Branković