Home / O nama / Finansiranje

Finansiranje

Udruženje „Misija zdravlje“ je nezavisna strukovna, nevladina i neprofitna organizacija koja deluje u oblasti javnog zdravlja. Kao takva, funkcioniše sa minimumom administrativnih troškova, zahvaljujući entuzijazmu i dobrovoljnom angažovanju osnivača i članova Udruženja.

Sredstva za realizaciju tekućih aktivnosti i projekata, stiču se po osnovu članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, subvencija, kotizacija za edukacije i na drugi zakonom dozvoljen način.

Do sredstava donacija Udruženje dolazi aktivnim pristupom – pripremamo predloge projekata, u skladu sa ciljevima Udruženja i prepoznatim javno zdravstvenim prioritetima i konkurišemo kod potencijalnih donatora.

Takođe, Udruženje prikuplja dobrovoljne priloge od pojedinaca ili organizacija koji žele da podrže naše aktivnosti.

Organizacijama koje imaju srodne ciljeve naše Udruženje pruža tehničku pomoć u vezi sa pripremom predloga projekata i njihovom rezalizacijom.

Ukoliko ste zainteresovani za partnerske projekte, tehničku pomoć ili doniranje sredstava pišite nam.