Home / TOP teme / Kontrola tuberkuloze

Kontrola tuberkuloze

TUBERKULOZA I COVID-19 pitanja i odgovori

tb i covid19

Dijagnostikovana mi je aktivna tuberkuloza. Da li sam pod većim rizikom za oboljevanje od COVID-19? Ukoliko ste oboleli od tuberkuloze (TB), niste pod većim rizikom za obolevanje od COVID-19. Međutim, oštećenje pluća koje može nastati kao posledica tuberkuloze, može vas učiniti ranjivijim za druge infekcije, kao što je COVID-19. Nakon ...

Detaljnije...

Odobren novi režim lečenja ekstenzivno rezistentne TB (XDR TB)

U avgustu 2019. godine, Pretomanid, lek koji je razvila neprofitna organizacija TB Alijansa, dobio je odobrenje Savezne uprave za lekove SAD-a (FDA) za lečenje ekstenzivno rezistentne tuberkuloze ili multirezistentne tuberkuloze koja ne reaguje na terapiju u kombinaciji sa bedakvilinom i linezolidom. Multirezistentna tuberkuloza (MDR TB) je oblik bolesti kod koje ...

Detaljnije...

Udruženje “Misija zdravlje” učestvovalo u radionici Evropske koalicije za TBC i Evropskog respiratornog društva

Udruženje “Misija zdravlje” učestvovalo je u radionici o izgradnji kapaciteta i zagovaranju u vezi sa zdravstvenom zaštitom usmerenom ka korisniku u oblasti tuberkuloze koju je organizovala Evropska koalicija za TB i Evropsko respiratorno društvo u Zagrebu, Hrvatska, od 16. do 17. aprila 2019. godine. Radionici su prisustvovale organizacije civilnog društva ...

Detaljnije...

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze „Vreme je za akciju!“

Svake godine obeležavamo Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24. marta kako bismo podigli svest javnosti o zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom značaju tuberkuloze (TB) i skrenuli pažnju na napore celokupne društvene zajednice ka njenoj eliminaciji kao javnozdravstvenog problema. Tuberkuloza i dalje ostaje najsmrtonosnija zarazna bolest na svetu. Svakog dana, skoro 4500 ...

Detaljnije...

Kontrola tuberkuloze

U 21. veku tuberkuloza (TB) ostaje jedan od najvećih javno zdravstvenih problema u svetu. Uprkos činjenici da se sa pravovremenom dijagnozom i pravilnim lečenjem većina obolelih mogu izlečiti, ova bolest svakog dana uzrokuje smrt 5000 ljudi. (više o tuberkulozi) Kontrola tuberkuloze je termin koji je definisala Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ...

Detaljnije...