Home / TOP teme / Zdravlje na radu

Zdravlje na radu

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28. april 2019. g „Bezbednost i zdravlje na radu i budući rad“

Ovogodišnjim Svetskim danom bezbednosti i zdravlja na  radu započinje obeležavanje 100 godina od osnivanja Međunarodne organizacije rada (MOR) i napretka u bezbednosti i zdravlju na radu. Tim povodom izdata je publikacija „Bezbednost i zdravlje u središtu rada u budućnosti – primena stogodišnjeg iskustva“.  Publikacija daje pregled problema na radu, stečenog ...

Detaljnije...

Profesionalni rak

Šta je profesionalni rak? Profesionalni rak nastaje nakon duže izloženosti hemijskim, fizičkim i biološkim kancerogenim agensima na radnom mestu. Obično ima ozbiljan klinički tok i ishod. Profesionalna kancerogena materija je svaki hemijski, fizički ili biološki agens sa radnog mestu koja povećava rizik od nastanka malignog oboljenja među izloženim radnicima. Krajem ...

Detaljnije...

Zdravlje na radu

Danas je u svetu zaposleno skoro 2/3 čovečanstva (65%), nešto više muškaraca (79%) nego žena (52%). Socijalni i ekonomski razvoj društva zasniva se na radu građana. Za pojedince, rad obezbeđuje materijalnu egzistenciju, razvija samopoštovanje i lični identitet i predstavlja socijalnu odrednicu zdravlja.  Rad predstavlja ljudsku potrebu. Ipak, radna sredina može ...

Detaljnije...