Home / srdjan (page 3)

srdjan

Alijansa za Okvirnu konvenciju

Udruženje „Misija zdravlje“ postalo je jula 2019. godine član Alijanse za Okvirnu konvenciju (kontrole duvana). Osnovni zadatak Alijanse za Okvirnu konvenciju jeste da jača primenu Okvirne konvencije SZO o kontroli duvana u svetu i njenu integraciju u širi kontekst međunarodnog zdravlja i razvoja. Zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva teži ...

Detaljnije...

Šta je zdravlje

U svakodnevnom životu, smatramo da smo zdravi ako trenutno nismo oboleli ili se ne lečimo ni od jedne akutne ili hronične bolesti. Da li je zdravlje samo to? Da li smo zdravi ako smo depresivni? Ili ako nemamo elementarnih uslova za higijenu, počevši od toga da redovno peremo ruke čistom ...

Detaljnije...

Odrednice zdravlja

Mnogo faktora utiče na ljudsko zdravlje, kao i na nastanak, tok i razvoj bolesti. Da li će ljudi oboleti ili ostati zdravi određeno je spletom različitih uslova, čovekovim ličnim karakteristikama i različitim činiocima koji ga okružuju (društvena, ekonomska i fizička okolina). U literaturi postoji mnogo definicija i klasifikacija faktora koji ...

Detaljnije...

Javno zdravlje

Javno zdravlje je značajna oblast medicine koja se bavi obezbeđivanjem zdravstvene dobrobiti za građane, delujući multidisciplinarno na nivou celokupne populacije. Svetska zdravstvena organizacije (SZO) je dala široko prihvaćenu definiciju javnog zdravlja koja važi već trideset godina, po kojoj je javno zdravlje “veština i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog ...

Detaljnije...