Home / TOP teme / Kontrola duvana / Zagrevani nesagorevajući duvanski proizvodi (Heat-not-burn tobacco products)

Zagrevani nesagorevajući duvanski proizvodi (Heat-not-burn tobacco products)

Duvanska industrija je nedavno stavila na tržište novi proizvod nazvan „zagrevani nesagorevajući duvanski proizvod“ za koji tvrdi da je mnogo manje štetan po zdravlje od klasičnih cigareta i da je stoga prihvatljiviji pušačima.

U ovom aparatu, koji je najčešće u obliku cigarete, baterija zagreva specijalno pripremljen duvan na 350oC (a ne na 600oC kao kod konvencionalne cigarete), čime se stvara aerosol koji se udiše. Duvanska industrija navodi da na ovaj način korišćen duvan ne sagoreva i ne oslobađa dim. Međutim,  i pri ovom nepotpunom sagorevanju duvana oslobađaju se štetni sastojci kao i kod pušenja cigareta i to: acetaldehid, benzo(a)piren, policiklični aromatski ugljovodonici i ugljen monoksid. Pored nikotina, odgovornog za nastanak zavisnosti,  i produkata sagorevanja duvana, udahnuti aerosol, sadrži i druge hemijske materije, uključujući i aditive, često sa različitim ukusima. Istraživanja su pokazala da dim nastao sagorevanjem duvana u jednom takvom proizvodu sadrži 84% nikotina, nađenog u dimu standardne cigarete.

Na tržištu postoji više proizvođača i proizvoda. Napoznatiji je “IQOS” koji proizvodi Phillip Morris International (IQOS – I Quit-Ordinary-Smoking), zatim “Glo” proizvođača British American Tobacco i “Ploom TECH” proizvođača Japan Tobacco i neki drugi, svi stavljeni na tržište 2016. godine.

Ne postoje dokazi da su, kako tvrde proizvođači, ovi proizvodi manje štetni od konvencionalnih cigareta,   i da ne postoji rizik kod izlaganja dimu ovih proizvoda. Zbog toga Evropska komisija preporučuje primenu principa predostrožnosti dok se ne sakupi više podataka o zdravstvenim efektima ovih proizvoda, kao i primenu Direktive 40/2014 u vezi sa proizvodnjom, prodajom i reklamiranjem duvanskih proizvoda, posebno kada se radi o navođenju da su manje štetni od drugih proizvoda. Svetska  zdravstvena organizacija (SZO) smatra da su svi duvanski proizvodi štetni, pa tako i zagrevani nesagorevajući duvanski proizvodi. Duvan je sam po sebi toksičan, sadrži kancerogene materije i izaziva zavisnost. Potrebno je primeniti sve preventivne i zakonske mere kao i za ostale duvanske proizvode.

U Srbiji je marta 2017. godine registrovan proizvod IQOS i nalazi se na tržištu.