Home / TOP teme / Kontrola tuberkuloze / Udruženje “Misija zdravlje” učestvovalo u radionici Evropske koalicije za TBC i Evropskog respiratornog društva

Udruženje “Misija zdravlje” učestvovalo u radionici Evropske koalicije za TBC i Evropskog respiratornog društva

Udruženje “Misija zdravlje” učestvovalo je u radionici o izgradnji kapaciteta i zagovaranju u vezi sa zdravstvenom zaštitom usmerenom ka korisniku u oblasti tuberkuloze koju je organizovala Evropska koalicija za TB i Evropsko respiratorno društvo u Zagrebu, Hrvatska, od 16. do 17. aprila 2019. godine.

Radionici su prisustvovale organizacije civilnog društva i zdravstveni radnici iz celog balkanskog regiona. Dvodnevna radionica pružila je platformu za diskusiju o zajedničkim izazovima u oblasti prevencije, dijagnostike, lečenja i terenskim aktivnostima u oblasti kontrole TB u okviru reforme sistema zdravstvene zaštite u kontekstu implementacije koncepta zdravstvene zaštite usmerene ka korisniku. Takođe, radionica je bila prilika da se kolege u regionu ponovo okupe i pronadju mogućnosti za nova partnerstva. Tokom radionice Udruženje „Misija zdravlje“ je postalo član Evropske koalicije za TB.