Home / Tag Archives: zdravlje

Tag Archives: zdravlje

Finansiranje

Udruženje „Misija zdravlje“ je nezavisna strukovna, nevladina i neprofitna organizacija koja deluje u oblasti javnog zdravlja. Kao takva, funkcioniše sa minimumom administrativnih troškova, zahvaljujući entuzijazmu i dobrovoljnom angažovanju osnivača i članova Udruženja. Sredstva za realizaciju tekućih aktivnosti i projekata, stiču se po osnovu članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, subvencija, kotizacija ...

Detaljnije...

Šta je zdravlje

U svakodnevnom životu, smatramo da smo zdravi ako trenutno nismo oboleli ili se ne lečimo ni od jedne akutne ili hronične bolesti. Da li je zdravlje samo to? Da li smo zdravi ako smo depresivni? Ili ako nemamo elementarnih uslova za higijenu, počevši od toga da redovno peremo ruke čistom ...

Detaljnije...

Odrednice zdravlja

Mnogo faktora utiče na ljudsko zdravlje, kao i na nastanak, tok i razvoj bolesti. Da li će ljudi oboleti ili ostati zdravi određeno je spletom različitih uslova, čovekovim ličnim karakteristikama i različitim činiocima koji ga okružuju (društvena, ekonomska i fizička okolina). U literaturi postoji mnogo definicija i klasifikacija faktora koji ...

Detaljnije...