Home / Tag Archives: zdravlje na radu

Tag Archives: zdravlje na radu

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28. april 2019. g „Bezbednost i zdravlje na radu i budući rad“

Ovogodišnjim Svetskim danom bezbednosti i zdravlja na  radu započinje obeležavanje 100 godina od osnivanja Međunarodne organizacije rada (MOR) i napretka u bezbednosti i zdravlju na radu. Tim povodom izdata je publikacija „Bezbednost i zdravlje u središtu rada u budućnosti – primena stogodišnjeg iskustva“.  Publikacija daje pregled problema na radu, stečenog ...

Detaljnije...

Zdravlje na radu

Danas je u svetu zaposleno skoro 2/3 čovečanstva (65%), nešto više muškaraca (79%) nego žena (52%). Socijalni i ekonomski razvoj društva zasniva se na radu građana. Za pojedince, rad obezbeđuje materijalnu egzistenciju, razvija samopoštovanje i lični identitet i predstavlja socijalnu odrednicu zdravlja.  Rad predstavlja ljudsku potrebu. Ipak, radna sredina može ...

Detaljnije...