Home / Tag Archives: determinante zdravlja

Tag Archives: determinante zdravlja

Odrednice zdravlja

Mnogo faktora utiče na ljudsko zdravlje, kao i na nastanak, tok i razvoj bolesti. Da li će ljudi oboleti ili ostati zdravi određeno je spletom različitih uslova, čovekovim ličnim karakteristikama i različitim činiocima koji ga okružuju (društvena, ekonomska i fizička okolina). U literaturi postoji mnogo definicija i klasifikacija faktora koji ...

Detaljnije...