Home / Vesti / Vanredni sastanak Koalicije „Partnerstvo bez duvanskog dima“

Vanredni sastanak Koalicije „Partnerstvo bez duvanskog dima“

Predstavnik Udruženja „Misija zdravlje“ Srmena Krstev učestvovala je 28. i 29. novembra 2017. godine na vanrednom sastanku Koalicije SFP čiji je Misija zdravlje član,  a koji je bio posvećen prioritetima za period 2018-2021. godina.

Sastanak je održan u prostorijama „Partnerstva bez duvanskog dima“ u Briselu. Florans Barteleti predsednica „Partnerstva bez duvanskog dima“ prisutne je upoznala sa prioritetima u radu u sledećem četvorogodišnjem periodu i to su:

  1. Porezi na duvanske proizvode, sa naglaskom na podršku izradi nove direktive EU o porezima na duvanske proizvode. Predviđen je sastanak na visokom nivou krajem aprila u Bugarskoj na kome bi se razmatrala nova direktiva, kao i ratifikacija Protokola o suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima. Sva udruženja su zamoljena da rezervišu termin i dostave ime odgovorne osobe iz Ministarstva finansija koja se bavi porezima;
  2. Borba protiv ilegalne trgovine duvanskim proizvodima i utvrđivanje statusa ratifikacije Protokola o suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima u zemljama. Sva udruženja bi trebalo da dostave ime odgovorne osobe u Carini i dokle se stiglo sa ratifikacijom Protokola;
  3. Istraživanja u kontroli duvana, koja se pre svega odnose na istraživanja politike kontrole duvana koja čini osnovu za donošenje zakona, kao i istraživanje uticaja duvanske industrije na tu politiku;
  4. Duvan i razvoj – u okviru ovog cilja radiće se na jačanju kapaciteta i identifikovanju stručnjaka koji rade na održivom razvoju i programima nezaraznih hroničnih bolesti.

Pored ovih, kao trajne aktivnosti i dalje su politike i zakoni bez duvanskog dima, uticaj duvanske industrije, zabrana reklamiranja na mestu prodaje i bezlična, jednoobrazna, standardizovana pakovanja duvanskih proizvoda.

Kao preliminarne aktivnosti u koje bi se „Misija zdravlja“ uključila su istraživanja politike kontrole duvana i uticaj upotrebe duvana na razvoj. Predstavnici svih partnerskih udruženja prikazali su svoje proioritete i probleme sa kojima se suočavaju.

Svim udruženjima je dostavljen Memorandum o razumevanju sa „Partnerstvom bez duvanskog dima“ za period 2018-2021, koji je u ime „Misije zdravlje“ potpisala predsednica Nataša Lazarević.

U toku samog sastanka učesnici su obavešteni da je Evropski parlament usvojio predlog Evropske komisije o tehničkim standardima praćenja i sledljivosti duvanskih proizvoda u skladu sa članovima 15(11) i 16(2) Direktive 40/2014/EU o duvanskim proizvodima. Nakon objavljivanja u Službenom glasniku EU počeće da važi 20. maja 2019. godine.

Više podataka može se naći na sajtu „Partnerstvo bez duvanskog dima“.

  1. Izveštaj SFP o novom sistemu praćenja i pronalaženja duvanskih proizvoda EU: https://smokefreepartnership.eu/news/adoption-of-the-eu-system-for-tracking-and-tracing
  2. Direktiva 40/14/EU o duvanskim proizvodima: https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en
  3. SFP  https://smokefreepartnership.eu/