Home / TOP teme / Kontrola duvana / Svetski dan bez duvana „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova“
duvan, pusacko srce

Svetski dan bez duvana „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova“

Ove godine  Svetska zdravstvena organizacija izabrala je da tema Svetskog dana bez duvana 31. maj 2018.  bude „Duvan  i kardiovaskularne bolesti“. Kampanja treba da ukaže na uticaj duvana na srce i krvne sudove, kao i na dokazano efikasne mere koje bi države trebalo da preduzmu kako bi se smanjio rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti kao posledice upotrebe duvana.

U svetu ima više od jedne milijarde pušača od kojih svake godine umire preko 7 miliona, od tog broja skoro 900 000 su nepušači izloženi duvanskom dimu. Podaci takođe pokazuju da zbog bolesti srca i krvnih sudova umire najviše ljudi u svetu, u 2015. godini više od 15 miliona ljudi, a 10%-12% nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći uzrok smrti od kardiovaskularnih bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska.

Upotreba duvana je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti i infarkta miokarda, cerebrovaskularne bolesti i moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova. Kod mlađih osoba, dovodi i do aneurizme aorte. I od izloženosti duvanskom dimu godišnje umire skoro 900 000 ljudi, dve trećine zbog kardiovaskularnih bolesti (63%). Rizik za nastanak koronarne bolesti kod nepušača koji su izloženi duvanskom dimu iznosi 25% – 30%, a za moždani udar oko 25%.

Mehanizam nastanka promena na srcu i krvnim sudovima zbog upotrebe duvana je višestruk. Pušenje cigareta i izloženost duvanskom dimu dovode do aterosklerotičnih promena na zidovima krvnih sudova, već kod starijih od 15 godina.  Time raste rizik za suženje i trombozu arterijskih krvnih sudova, što posledično dovodi do prekida dotoka krvi i kiseonika do tkiva koje ta arterija ishranjuje. Pored toga, nastaje povećana agregacija trombocita, raste nivo serumskih triglicerida i snižavanje nivoa serumskog HDL holesterola, raste nivo ugljenmonoksida u krvi a opada koncentracija kiseonika itd.

Da bi se smanjila upotreba duvana a time stanovništvo zaštitilo od nezaraznih hroničnih bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova države bi trebalo da primene mere Svetske zdravstvene organizacije nazvane MPOWER, koje su u skladu su sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana. Mere MPOWER su sledeće:

 • Monitor – Praćenje učestalosti upotrebe duvana, nastalih oštećenja zdravlja i mera prevencije;
 • ProtectZaštita ljudi od od izloženosti duvanskom dimu primenom zakona koji obezbeđuju da zatvoreni javni i radni prostor i javni prevoz budu potpuno bez duvanskog dima;
 • Offer – Pružanje pomoći pri odvikavanju od pušenja koje je pokriveno zdravstvenim osiguranjem, široka podrška stanovništvu, kratak savet zdravstvenih radnika o prestanku pušenja pri svakom susretu sa pacijentima i uvođenje besplatnog telefonskog odvikavanja od pušenja na celoj teritoriji države;
 • Warn – Upozoravanje na opasnosti od duvana putem jednoobraznih/standardizovanih pakovanja i/ili velikih slikovnih zdravstvenih upozorenja na pakovanjima svih duvanskih proizvoda i sprovođenje efikasnih medijskih kampanja protiv upotrebe duvana koje informišu stanovništvo o štetnostima upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu;
 • Enforce – Primena sveobuhvatne zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzorstva duvanske industrije;
 • Raise – Povećanje poreza na duvanske proizvode kako bi se smanjila njihova dostupnost.

Dok podaci ukazuju da manji broj popušenih cigareta ne smanjuje rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti, prestanak pušenja ima i kratkotrajne i dugotrajne pozitivne efekte:

 • u toku 20 minuta srčani ritam i krvni pritisak se normalizuju,
 • nakon 12 sati koncentracija ugljen monoksida pada na normalu,
 • nakon 2 do 12 nedelja normalizuje se krvotok,
 • nakon godinu dana rizik za nastanak koronarne bolesti postaje upola manji,
 • nakon 5 godina rizik za moždani udar isti je kao kod bivšeg pušača, koji je prestao da puši pre 5 do 15 godina i
 • nakon 15 godina rizik za nastanak koronarne bolesti isti je kao kod nepušača.

Pokazalo se da zakoni koji u potpunosti zabranjuju pušenje na radnim i javnim mestima i u javnom prevozu dovode do smanjenja infarkta miokarda i prijema u bolnicu kod ljudi ispod 65 godina.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvana 2018. godine

Svetski dan bez duvana 2018.g. ima za cilj da ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i kardiovaskularnih bolesti i poveća svest stanovništva o efektima upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem, kao i da stimuliše države da primene sve dokazano efikasne mere kontrole duvana.