Home / TOP teme / Kontrola duvana / Razumevanje pušača o nastanku zavisnosti i zdravstvenim efektima upotrebe duvana
javno zdravlje

Razumevanje pušača o nastanku zavisnosti i zdravstvenim efektima upotrebe duvana

Javnozdravstvene poruke koje se odnose na štetne zdravstvene posledice pušenja (npr. slikovna upozorenja na paklicama cigareta ili poruke protiv pušenja u elektronskim medijima), razumljiva su stručnjacima koji se bave kontrolom duvana i zdravstvenim radnicima. Međutim, ove poruke namenjene su pušačima s ciljem da povećaju njihovu zabrinutost zbog zdravstveniih posledica upotrebe duvana i time povećaju njihovu šansu  da sa pušenjem prestanu.

Međutim, samo razumevanje štetnih posledica upotrebe duvana, i posebno cigareta, nije dovoljno da pušače motiviše da donesu odluku da sa pušenjem prestanu. Većina pušača smatra da je ostavljanje pušenja teško, a ponovljeni neuspeh može ih podstaći da potraže lakše načine od potpunog prestanka pušenja, kao što su prebacivanje na drugu vrstu cigareta za koju veruju da je manje štetna ili na tzv. „nove“ duvanske proizvode (elektronska cigareta, zagrevani duvanski proizvodi).

Tokom višedecenijskog rada sa pušačima na odvikavanju zapazila sam da mnogi pušači imaju dovoljno znanja o zdravstvenim posledicama pušenja, ali često nisu u stanju da to znanje primene. Da bi doneli prave odluke i istrajali u njima, trebalo bi im objasniti prirodu zavisnosti od nikotina, obaveznog sastojka duvana, značaj potpunog prestanka pušenja i najbolje načine da se sa pušenjem prekine.

Pored toga, potrebno je objasniti šta znači medicinski termin „smanjenje rizika“. Kada se govori o duvanu to podrazumeva da je rizik za obolevanje manji, ali da on i dalje postoji. Takođe, duvanska industrija često za neke svoje proizvode govori da su „sigurniji“, ali i to treba primiti sa rezervom, jer nedostaju validni naučni dokazi. Potrebno je jasno objasniti pušačima da je jedini način koji značajno smanjuje rizik za nastanak mnogih bolesti – potpuni prestanak pušenja! Više podataka o rizicima po zdravlje i zavisnosti od nikotina kod različitih proizvoda koji ga sadrže, može se pročitati u studiji koja je objavljena ove godine.

https://doi.org/10.1111/dar.12829

Potrebno je ponovo razmotriti  bolji način komunikacije sa pušačima i javnošću uopšte kako bismo im omogućili da dobiju prave i pravovremene informacije o zdravstvenim rizicima upotrebe duvana i drugih proizvoda koji sadrže nikotin i pomogli da donesu ispravne odluke u cilju zaštite svog zdravlja.