Home / TOP teme / Kontrola duvana / Kontrola duvana

Kontrola duvana

Kontrola duvana je termin definisan u Okvirnoj konvenciji o kontoli duvana Svetske zdravstvene organizacije i podrazumeva niz mera i aktivnosti koje smanjuju ponudu duvanskih proizvoda i potražnju za duvanskim proizvodima, kao i štetne posledice njihove upotrebe, a koje imaju za cilj unapređenje zdravlja stanovništva, tako što će se eliminisati ili smanjiti korišćenje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu.

Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (SZO) predstavlja prvi međunarodni ugovor u oblasti javnog zdravlja pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija (UN). Stupila je na snagu 2005. godine i do danas ju je ratifikovalo 181 država sveta, od toga 50 od ukupno 53 države Evropskog regiona SZO. U Srbiji je stupila na snagu 9. maja 2006. godine.

Okvirna konvencija o kontroli duvana SZO obavezuje sve države koje su je ratifikovale da preduzmu korake koji će smanjiti razarajuće zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice pušenja. Zasniva se na osnovnim principima ljudskih prava i Ustavu SZO uz strogo poštovanje naučnih dokaza. Za pojedine članove Okvirne konvencije izrađeni su vodiči koji pomažu državama da ih efikasnije primene.

Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima proističe iz Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO i zahteva da je 40 država ratifikuje da bi stupila na snagu. Srbija je ratifikovala Protokol 25. aprila 2017. godine, kao 28. država.