Home / TOP teme / Kontrola duvana / Juul – elektronske cigarete posebno privlačne mladima

Juul – elektronske cigarete posebno privlačne mladima

Veliku zabrinutost javnosti i medicinskih stručnjaka u SAD izazvao je nagli porast upotrebe duvana kod srednjoškolaca, preteći da poništi sav napredak u kontroli duvana koji je postignut prethodnih decenija. Porast upotrebe duvana posledica je velikog skoka u upotrebi elektronskih cigareta odnosno Juula (Džul), koji se u SAD najviše koristi.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio je podatke da je u 2018. godini 27,1% srednjoškolaca (4,4 miliona) i 7,2% učenika starijih razreda osnovne škole (840 000) koristilo neki duvanski proizvod. Od toga najviše njih koristilo je elektronske cigarete i to najčešće Juul: u srednjoj školi 21% odnosno 3,05 miliona učenika, a u višim razredima osnovne škole 4,9% odnosno 570 000 učenika. Zanimljivo je da nije uočena bitna razlika u koršćenju Juula između dečaka i devojčica. Za samo godinu dana korišćenje elektronske cigarete – Juula poraslo je kod srednjoškolaca za 77,8% a među učenicima viših razreda osnovne škole za 48,5%. To znači da je u 2018. godini broj učenika koji su koristili elektronsku cigaretu porastao za 1,5 miliona u odnosu na 2017. godinu, ukupno ju je koristilo 3,6 miliona učenika.

Posebno zabrinjava činjenica da oko 40% srednjoškolaca koriste istovremeno dva i više duvanskih proizvoda, što je porast od 23% i ukazuje na brzi nastanak nukotinske zavisnosti. Sve ovo je izuzetno nepovljan trend i upozorava na moguće posledice zavisnosti od nikotina u sledećim generacijama.

Kako je već pomenuto, Juul je elektronska cigareta, kao i drugi slični proizvodi, u kome baterija zagreva tečnost i oslobađa nikotin u obliku aerosola (tj. pare, koja je aerosol) koji se udiše. Pored nikotina, elektronske cigarete sadrže i razne ukuse, kao što su  na primer razne voćne mešavine, mango, hladni krastavac ili nana, što ih čini posebno primamljivim mladima i koji misle da su sa tim ukusima manje štetni.  Aerosol, pored nikotina, sadrži i druge hemijske materija, kao što je propilen glikol, glicerol, aldehidi, organski rastvarači, policiklični aromatski ugljovodonici, metali, specifični duvanski nitrozamini, silikatne čestice, dikarbonili, acetol itd, od kojih su mnoge toksične i imaju patološke efekte. Ono što značajno doprinosi popularnosti Juula jeste njegov oblik u obliku USB-a.

Nikotin iz e-cigareta izaziva zavisnost i zbog toga se češće prelazi na pušenje standardnih cigareta. Takođe, nikotin ometa razvoj mozga koji se razvija sve do 25. godine života. Kako navode proizvođači, Juul sadrži visoke nivoe nikotina – jedno punjenje kertidža može da sadrži istu količinu nikotina kao i pakovanje od 20 cigareta! Kako se aerosol oslobađa u okolinu to su i druge osobe izložene hemijskim materijama koje nastaju zagrevanjem tečnosti u elektronskoj cigareti, a takođe se i zadržava na predmetima duži vremenski period.

Mnoga strukovna udruženja su se oglasila sa upozorenjem na značajan porast, po nekima čak epidemiju, korišćenja elektronske cigarete. Tako je Američka akademija pedijatara izdala saopštenje sa svim upozoravajućim činjenicama o upotrebi elektronske cigarete i preporukama za sprovođenje  preventivnih mera koje je potrebno sprovesti kako bi se regulisala i ograničila upotreba kod mladih. Ukazuje se na slabu kontrolu proizvodnje i prodaje elektronskih cigareta, kao relativno novih proizvoda. Jedno istraživanje u Australiji pokazalo da više od 50% različitih kertridža za elektronsku cigaretu sadrži nikotin, iako na etiketi stoji da su bez nikotina.

U Srbiji je 2017. godine je 10,7% odraslih stanovnika bar jednom probalo elektronsku cigaretu a mladih od 13 – 15 godina duplo više – 21,6%. Elektronska cigareta je po domaćem zakonodavstvu skoro neregulisan proizvod, izuzev u Zakonu o oglašavanju, koji zabranjuje reklamiranje elektronske cigarete na isti način kao i za cigarete i druge duvanske proizvode. Nažalost, ova zabrinjavajuća pojava među mladima za sada prolazi bez ikakve reakcije nadležnih organa.