Home / TOP teme (page 4)

TOP teme

Nargila

Upotreba nargile ima dugu tradiciju, koristila se pre skoro 5 vekova u Egiptu, Turskoj, staroj Persiji i Indiji. Proizvodnja aromatizovanog duvana početkom devedesetih godina prošlog veka dovela je do naglog porasta upotrebe nargila među mladima, prvo na Bliskom Istoku a zatim i u drugim zemljama i kontinentima, uglavnom na fakultetima ...

Detaljnije...

Svetski dan bez duvana, 31. maj 2017. godine

Svake godine skoro 7 miliona ljudi umire zbog duvana, 6 miliona zbog direktne upotrebe duvana, a oko 890 000 nepušača zato što su izloženi duvanskom dimu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Danas u svetu puši preko milijardu ljudi, 80% je iz siromašnih i srednje razvijenih zemalja. Ukoliko se aktivnosti na ...

Detaljnije...

Kontrola duvana

Kontrola duvana je termin definisan u Okvirnoj konvenciji o kontoli duvana Svetske zdravstvene organizacije i podrazumeva niz mera i aktivnosti koje smanjuju ponudu duvanskih proizvoda i potražnju za duvanskim proizvodima, kao i štetne posledice njihove upotrebe, a koje imaju za cilj unapređenje zdravlja stanovništva, tako što će se eliminisati ili ...

Detaljnije...

Kontrola tuberkuloze

U 21. veku tuberkuloza (TB) ostaje jedan od najvećih javno zdravstvenih problema u svetu. Uprkos činjenici da se sa pravovremenom dijagnozom i pravilnim lečenjem većina obolelih mogu izlečiti, ova bolest svakog dana uzrokuje smrt 5000 ljudi. (više o tuberkulozi) Kontrola tuberkuloze je termin koji je definisala Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ...

Detaljnije...

Zarazne bolesti i vakcinacija

Zarazne bolesti (infektivne bolesti) su uzrokovane patogenim mikroorganizmima, kao što su bakterije, virusi, paraziti ili gljivice koje se šire drektno ili indirektno sa jedne osobe na drugu (SZO). Uzročnik zarazne bolesti je mikroorganizam koji izaziva bolest, njegov toksični produkt ili prion. Izvor infekcije je osoba, životinja, stvar ili supstanca sa ...

Detaljnije...

Zdravlje na radu

Danas je u svetu zaposleno skoro 2/3 čovečanstva (65%), nešto više muškaraca (79%) nego žena (52%). Socijalni i ekonomski razvoj društva zasniva se na radu građana. Za pojedince, rad obezbeđuje materijalnu egzistenciju, razvija samopoštovanje i lični identitet i predstavlja socijalnu odrednicu zdravlja.  Rad predstavlja ljudsku potrebu. Ipak, radna sredina može ...

Detaljnije...