Home / O nama

O nama

Ko smo mi

Osnivački odbor Udruženja „Misija zdravlje“ čini šest stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja i preventivne medicine sa bogatim naučno-istraživačkim, akademskim, projektnim i menadžerskim iskustvom u zemlji i inostranstvu. Ovakva osnivačka struktura obezbeđuje stručnu reprezentativnost u svim oblastima javnog zdravlja. Pored toga, osnivači imaju dugogodišnje iskustvo u zajedničkom uspešnom radu na različitim ...

Detaljnije...

Misija, vizija, vrednosti i principi

MISIJA Sam naziv govori da je misija našeg Udruženja ZDRAVLJE. Da bi se zdravlje populacije unapredilo, neophodno je delovati i na nivou pojedinca i na nivou sistema. Zato je naša misija dvojaka: Osnaživanje pojedinaca za brigu o zdravlju i Partnerstvo i podrška sistemu zdravstvene zaštite Osnaživanje pojedinaca za brigu o ...

Detaljnije...

Vrednosti i principi

Naš rad se zasniva na nekoliko osnovnih vrednosti: Zdravlje je najveće bogatstvo Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo i kao takvo je Ustavom garantovano Zdravlje je briga svih nas Poznavanje  odrednica zdravlja je uslov za njegovo unapređenje Principi kojima se rukovodimo su: stručnost delotvornost transparentnost odgovornost

Detaljnije...

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“

Upravljačka struktura Udruženja „Misija zdravlje“ Udruženje „Misija zdravlje“ deluje u skladu sa svojim Statutom. Skupština Udruženja je organ Udruženja sa najvećim ovlašćenjima, koga čine svi njegovi članovi. Upravni odbor je upravljačko telo, izabrano od strane Skupštine i direktno odgovorno Skupštini za rukovođenje radom Udruženja u skladu sa njegovim ciljevima. Predsednik ...

Detaljnije...

Finansiranje

Udruženje „Misija zdravlje“ je nezavisna strukovna, nevladina i neprofitna organizacija koja deluje u oblasti javnog zdravlja. Kao takva, funkcioniše sa minimumom administrativnih troškova, zahvaljujući entuzijazmu i dobrovoljnom angažovanju osnivača i članova Udruženja. Sredstva za realizaciju tekućih aktivnosti i projekata, stiču se po osnovu članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, subvencija, kotizacija ...

Detaljnije...